+31 (0)50-752 16 82info@baandersexport.nl
Slide background

Exportadvies Duitsland

Baanders Export presenteert zijn exportadvies Duitsland als een tweetrapsraket. Omdat een serieus exportadvies meer moet zijn dan een standaardrapport. Natuurlijk komen alle juridische en fiscale kwesties aan bod, de oprichting van een GmbH of de werving van Duits personeel. Maar voordat u tot grote investeringen overgaat, wilt u als ondernemer liefst zelf kunnen proeven of de markt rijp is voor uw product of dienst.

Bewust andere keuzes

Wij maken bewust andere keuzes op basis van onze jarenlange ervaring in het begeleiden van Nederlandse ondernemers naar de Duitse markt. Wij vinden: waarom niet eerst het gesprek aangaan met potentiële Duitse handelspartners of afnemers? Warme contacten die wij bereiken via ons uitgebreide en zeer actieve netwerk. En pas een vervolgstap zetten op het moment dat u als ondernemer voelt dat er daadwerkelijk kansen liggen.

Alleen bij aantoonbare interesse een definitieve “Go”

Alleen bij aantoonbare interesse en een definitieve go begint voor ons het daadwerkelijke exportadvies. U voorkomt hiermee een te vroege investering in bijvoorbeeld een kostbare GmbH, als achteraf blijkt dat er (nog) geen markt is voor uw product of dienst. Denk aan een reservering van liquiditeit voor de oprichting van een GmbH (ruim € 20.000). Wij brengen de markt in kaart en kijken welk distributiemodel bijvoorbeeld het beste past voor zowel korte als lange termijn. Welke rechtsvorm kiest u en in welk land vindt de verrekening plaats van o.a. de BTW?

Bij Baanders Export is exportadvies niet enkel een geschreven rapport. Wij nemen u al in een pril stadium mee naar Duitsland om te praten met mogelijke handelspartners. Op basis van deze gesprekken schrijven de branchespecialisten van Baanders Export een maatrapport.

Exportadvies Duitsland – hoe werkt het?

  • Intake bij klant
  • Scan bruikbare Duitse contacten in netwerk Baanders Export
  • Arrangeren gesprekken
  • Overleg met klant (go – no go)
  • Opstellen plan van aanpak
  • Korte termijn perspectief
  • Lange termijn perspectief
  • Advies en ondersteuning online presentie
  • Juridisch en fiscaal advies en ondersteuning
  • Opstartbegeleiding Duitse omzet
Baanders Export – meer dan vijftien jaar ervaring met het succesvol begeleiden van Nederlandse ondernemers naar de Duitse markt.
Hoe werkt het?
1. Intakegesprek
2. Scan Duitse contacten
3. Arrangeren gesprekken
4. Overleg: Go – no Go
5. Plan van aanpak
6. Korte termijn perspectief
7. Lange termijn perspectief
8. Aanbrengen orders
9. Advies online presentatie
10. Idem juridisch en fiscaal
11. Opstartbegeleiding
Benieuwd
naar de mogelijkheden
voor uw bedrijf?

Neem contact
met ons op >
accountmanagement_contact_icon1 Telefoon.
+31 (0)50 752 16 82
accountmanagement_contact_icon2 E-mail.
info@baandersexport.nl

Stuur ons een bericht